ยื่นคำร้องขอมีบัตรมายนัมเบอร์(My number card/ บัตรหมายเลขประจำตัว) ตอนนี้เพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายและเพลิดเพลิน!

マイナンバーカードを作って、便利に生活しよう!
รับคะแนนมายนะพ้อยท์(My number point/ พ้อยท์ของบัตรหมายเลขประจำตัว) มูลค่าสูงสุดถึง 20,000 เยน โดยยื่นคำร้องขอมีบัตรมายนัมเบอร์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ปีนี้!

บัตรมายนัมเบอร์คืออะไร?

บัตรมายนัมเบอร์เป็นบัตรแสดงเลขประจำตัว(“มายนัมเบอร์”)ของท่าน และเป็นบัตรติดชิป IC ที่จำเป็นเพื่อความสะดวกต่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น คุณจะขอรับบัตรได้ถ้าคุณยื่นคำร้อง (คุณสามารถยื่นคำร้องได้โดยทาง สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายรูปติดบัตร หรือทางไปรษณีย์)


ในการยื่นคำร้องครั้งแรก สามารถยื่นคำร้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บััตรมายนััมเบอร

แบบฟอร์มใบสมัคร/ตัวอย่าง

คุณสามารถยื่นคำร้องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผ่านระบบออนไลน์ได้ ถ้าคุณมีบัตรมายนัมเบอร์!

รับคะแนนมายนะพ้อยท์มูลค่าสูงสุดถึง 20,000 เยน โดยยื่นคำร้องขอมีบัตรมายนัมเบอร์!

ผู้ที่มีบัตรมายนัมเบอร์ สามารถรับมายนะพ้อยท์เพื่อใช้ในการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดได้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดตัวโครงการที่ช่วยให้สามารถออกมายนะพ้อยท์จำนวนมากได้

หากคุณยังไม่มีบัตรมายนัมเบอร์ คุณสามารถรับคะแนนมายนะพ้อยท์ได้มูลค่าสูงสุดถึง 20,000 เยน โดยยื่นคำร้องขอมีบัตรมายนัมเบอร์เป็นครั้งแรก!

โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์หลักทางด้านล่าง

จาก 1 ถึง 3 ด้านล่างอธิบายวิธีขอรับมายนะพ้อยท์

1 ยื่นคำร้องขอมีบัตรมายนัมเบอร์

โปรดตรวจสอบวิธียื่นคำร้องขอมีและวิธีการขอรับบัตรมายนัมเบอร์จากเว็บไซต์หลักทางด้านล่าง

วิธียื่นคำร้องขอมีบัตรมายนัมเบอร์ (เว็บไซต์หลักสำหรับบัตรมายนัมเบอร์) วิธีการขอรับบัตรมายนัมเบอร์ (เว็บไซต์หลักสำหรับบัตรมายนัมเบอร์)

(日本語、English、中文・简化字、中文・繁体字、한국어、Español、Português)

2 ยื่นคำร้องขอสำหรับมายนะพ้อยท์

กรุณาคลิกที่นี่(มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)สำหรับวิธีการยื่นคำร้อง

3 เลือกบริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดเพื่อรับมายนะพ้อยท์

กรุณาคลิกที่นี่(มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)สำหรับรายละเอียดข้อมูล

ถ้าคุณมีบัตรมายนัมเบอร์ แต่ยังไม่ได้มายนะพ้อยท์ ขอลองทำขั้นตอน 2 และ3 ข้างบน เพื่อจะได้มายนะพ้อยท์!

เกี่ยวกับแคมเปญมายนะพ้อยท์ครั้งที่ 2 (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)

การติดต่อสอบถาม

หมายเลขโทรฟรีสำหรับมายนัมเบอร์ (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
TEL 0120-95-0178
เวลาเปิดรับสาย
 • วันจันทร์– วันศุกร์
9:30น.-20:00น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์
 • วันหยุด
9:30น.-17:30น.
(9:30น.-20:00น. สำหรับการสอบถามเรื่องบัตรมายนัมเบอร์และมายนะพ้อยท์)
       

○หากคุณต้องการติดต่อโดยใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่น กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ทางด้านล่าง
  
(1)สอบถามเรื่องบัตรมายนัมเบอร์
TEL 0120ー0178ー27(0570-064-738)
เวลาเปิดรับสาย・ภาษาที่โทรได้
 • English(อังกฤษ)
 • 中文(จีน)
 • 한국어(เกาหลี)
 • Español(สเปน)
 • Português(โปรตุเกส)
9:30น.-20:00น.
 • ภาษาไทย
 • नेपाली भाषा(ภาษาเนปาล)
 • Bahasa Indonesia(อินโดนีเซีย)
9:00น.-18:00น.
 • Tiếng Việt(เวียดนาม)
 • Pilipino(ฟิลิปปินส์)
10:00น.-19:00น.


(2) สอบถามเรื่องมายนะพอร์ทัล (ระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ)
TEL 0120ー0178ー26
ภาษาที่โทรได้
 • English(อังกฤษ)・中文(จีน)・한국어(เกาหลี))
 • Español(สเปน)・Português(โปรตุเกส)
เวลาเปิดรับสาย
 • วันจันทร์– วันศุกร์
9:00น.-20:00น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์
 • วันหยุด
9:00น.-17:30น.


(3) สอบถามเรื่องมายนะพ้อยท์
TEL 0570-028-125
ภาษาที่โทรได้
 • English(อังกฤษ)・中文(จีน)・한국어(เกาหลี))
 • Español(สเปน)・Português(โปรตุเกส)
เวลาเปิดรับสาย> 9:30น.-20:00น.


○สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่ → เว็บไซต์หลักสำหรับบัตรมายนัมเบอร์

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。