外国人生活支援ポータルサイト(タイ語)

เว็บไซต์หน้าหลัก ที่ช่วยเหลือชีวิตประจำวันแก่ชาวต่างชาติ

ในเริ่มแรกนี้(はじめに)

เว็บไซต์หน้าหลักนี้ จะมอบข้อมูลอันมีประโยชน์กับท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และท่านทั้งหลายผู้ที่จะให้การช่วยเหลือ

ข้อมูล(お知らせ)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(新型コロナウイルス感染症)

・โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ปรึกษาทางโทรศัพท์ (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)
  หมายเลขโทรศัพท์:0120-565653(โทรฟรี)
  เวลาและวันที่:9 : 00 ~ 18:00 365 วัน


เพื่อ­องกันและระงับการแพร่กระจายการติดเชื้อ COVID-19  (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่)(COVID-19にならないためにすることや、他の人にうつさないためにすること)
หากคิดว่าติดเชื้อ COVID-19? ก่อนอื่นปรึกษาเรา!(COVID-19かもしれないと思ったときは、相談してください!)
(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)になったかもしれないと(おも)ったときは,ここから相談(そうだん)できるところを(さが)すことができます(やさしい日本語(にほんご)()いてあります。)

・การฉีดวัคซีน(予防接種)
 ★ คุณกำลังจะได้รับคูปอง การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาแล้ว!(新型コロナワクチン接種券が届きます)
 ・ประกาศเกียวกับวัคซีน ไวรัสโคโรนา(接種のお知らせ例)
 これは、あなたが()んでいる(まち)が、(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)のワクチンのことをあなたにお()らせするときの(れい)です。
 住民票(じゅうみんひょう)がある(ひと)は,()んでいる(まち)でワクチンを()けます。住民票(じゅうみんひょう)がない(ひと)()んでいる(まち)役所(やくしょ)相談(そうだん)してください。
 くわしいことはこちらをてください。 → くわしい説明せつめい  


โปสเตอร์สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19(新型コロナウイルス感染症対策ウェブサイト(内閣官房))
(新型コロナウイルス感染症に関する外国人労働者向けリーフレット)

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金リーフレット)

 ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเรื่องภัยพิบัติและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ด้านล่าง(NHK WORLD-JAPANのウェブサイト)

ขั้นตอนการเดินทางเข้าและพำนักในประเทศ(入国・在留手続)
การปฏิบัติต่อชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด(本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い)
มาตรการปฏิบัติต่อผู้ที่มีแผนจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น(本邦に入国を予定している方に係る取扱い)
สำหรับผู้ที่ประสงค์อยากจะทำงาน(งานพาร์ทไทม์)ที่ญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ และเป็นการยากที่จะดำรงชีชีพในญี่ปุ่นต่อหากไม่มีรายได้(コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ)
มาตรการใหม่เกี่ยวกับอายุใช้งานของใบรับรองสถานภาพการพำนัก(在留資格認定証明書の有効期間の延長について)
ถึงผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก "ผู้อยู่อาศัยถาวร" ที่มีความยากในการเดินทางกลับเข้าประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดของการอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応について)

การยื่นเรื่องแจ้งที่อยู่(住所の届出)
ระบบการขึ้นทะเบียนผู้อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ(外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省HP))

การจ้างงานและการทำงาน(労働・雇用)
สำหรับผู้ที่กำลังจะลาออกจากบริษัท/ผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หลังจากลาออกจากบริษัท    ไปเฮลโลเวิร์กกันเถอะ(ハローワークにいきましょう)
(労働条件ハンドブック)

(労災保険請求のためのガイドブック 第1編)

(労災保険請求のためのガイドブック 第2編)

บริการให้คำปรึกษาสำหรับแรงงานต่างชาติ/สายด่วนปรึกษาปัญหาแรงงาน/คู่มือแนะนำเกี่ยวกับสำนักงานแรงงานที่มีบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ (ที่ปรึกษาสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติ)(相談機関のご紹介(外国人労働者向け))

สวัสดิการ(福祉)
ท่านรู้สึกกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของบุตรหรือไม่(発達障害に関する外国人保護者向けパンフレット)(国立障害者リハビリテーションセンター)

เงินบำนาญและการประกันสังคม(年金・社会保険)
ระบบบ านาญแห่งชาติของญี่ปุ่ น(日本の国民年金制度)
การลงทะเบียนในระบบประกันสังคม(社会保険制度加入のご案内)
แนะนำระบบประกันเงินบำนาญสำหรับลูกจ้าง-ระบบประกันสุขภาพ(厚生年金保険・健康保険制度のご案内)


ที่พักอาศัย(住宅)
คู่มือการค้นหาที่พักอาศัย(部屋探しのガイドブック)

การป้องกันภัยพิบัติ(防災)
ข้อมูลการหลบภัยใหม่(新たな避難情報)(内閣府防災担当)
สิ่งสำคัญในการลดภัยพิบัติสำหรับชาวต่างชาติ(外国人のための減災のポイント)(内閣府防災担当)

พอร์ทัลเว็บไซต์เพื่อป้องกันภัยพิบัติ(防災ポータル)
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่มีประโยชน์เมื่อเกิดภัยพิบัติ(災害時に便利なアプリとWEBサイト)
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอากาศ (สภาพอากาศ ฝนตกหนัก อุณหภูมิสูง ฯลฯ) แผ่นดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟ(気象(天気、大雨、高温など)・地震・津波・火山に関する情報)ในข้อความที่ปรากฏจะมีคำแปลจากโปรแกรมแปลภาษาอยู่บางส่วน โปรดรับทราบและระมัดระวังด้วยว่าคำแปลจากโปรแกรมแปลภาษาอาจจะไม่ถูกต้อง 100% โดยเฉพาะคำนามเฉพาะบางคำที่อาจแปลได้ไม่ถูกต้อง

คู่มือการใช้ชีวิตและการทำงาน(生活・就労ガイドブック)

ก่อนอื่นเลยลองอ่าน “การใช้ชีวิตสำหรับชาวต่างชาติ・หนังสือคู่มือแนะนำเข้าทำงาน” มีข้อมูลหลากหลายที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น พิมพ์บันทึกเอาไว้

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ