MENU

外国人生活支援ポータルサイト(タイ語)

เว็บไซต์หน้าหลัก ที่ช่วยเหลือชีวิตประจำวันแก่ชาวต่างชาติ

ในเริ่มแรกนี้(はじめに)

เว็บไซต์หน้าหลักนี้ จะมอบข้อมูลอันมีประโยชน์กับท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และท่านทั้งหลายผู้ที่จะให้การช่วยเหลือ

ข้อมูล(お知らせ)

ในข้อความที่ปรากฏจะมีคำแปลจากโปรแกรมแปลภาษาอยู่บางส่วน โปรดรับทราบและระมัดระวังด้วยว่าคำแปลจากโปรแกรมแปลภาษาอาจจะไม่ถูกต้อง 100% โดยเฉพาะคำนามเฉพาะบางคำที่อาจแปลได้ไม่ถูกต้อง
 

บััตรมายนััมเบอร(マイナンバーカード)

New! ทำบัตรหมายเลขของคุณเองและใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย! (マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(新型コロナウイルス感染症)

・การฉีดวัคซีน(予防接種)


 คุณกำลังจะได้รับคูปอง การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาแล้ว!(PDF)(新型コロナワクチン接種券が届きます)
 ・ประกาศเกียวกับวัคซีน ไวรัสโคโรนา(PDF)(接種のお知らせ例)
 これは、あなたが()んでいる(まち)が、(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)のワクチンのことをあなたにお()らせするときの(れい)です。
 住民票(じゅうみんひょう)がある(ひと)は、()んでいる(まち)でワクチンを()けます。住民票(じゅうみんひょう)がない(ひと)()んでいる(まち)役所(やくしょ)相談(そうだん)してください。
 くわしいことはこちらをてください。 → くわしい説明せつめい(PDF)

・โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ปรึกษาทางโทรศัพท์ (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ)
  หมายเลขโทรศัพท์:0120-565653(โทรฟรี)
  เวลาและวันที่:9 : 00 ~ 18:00 365 วัน


เพื่อ­องกันและระงับการแพร่กระจายการติดเชื้อ COVID-19  (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่)(PDF)(COVID-19にならないためにすることや、他の人にうつさないためにすること)
หากคิดว่าติดเชื้อ COVID-19? ก่อนอื่นปรึกษาเรา!(PDF)(COVID-19かもしれないと思ったときは、相談してください!)
(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)になったかもしれないと(おも)ったときは、ここから相談(そうだん)できるところを(さが)すことができます(やさしい日本語(にほんご)()いてあります。)

โปสเตอร์สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19(内閣官房webサイト)(新型コロナウイルス感染症対策)
(新型コロナウイルス感染症に関する外国人労働者向けリーフレット)
(PDF)
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金リーフレット)

 ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเรื่องภัยพิบัติและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ด้านล่าง(NHK WORLD-JAPANのウェブサイト)

ขั้นตอนการเดินทางเข้าและพำนักในประเทศ(入国・在留手続)

มาตรการปฏิบัติต่อผู้ที่มีแผนจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น(PDF)(本邦に入国を予定している方に係る取扱い)
มาตรการใหม่เกี่ยวกับอายุใช้งานของใบรับรองสถานภาพการพำนัก(PDF)(在留資格認定証明書の有効期間の延長について)
ถึงผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก "ผู้อยู่อาศัยถาวร" ที่มีความยากในการเดินทางกลับเข้าประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดของการอนุญาตกลับเข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(PDF)(再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応について)

การยื่นเรื่องแจ้งที่อยู่(住所の届出)
ระบบการขึ้นทะเบียนผู้อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ(総務省webサイト)(外国人住民に係る住民基本台帳制度)

การจ้างงานและการทำงาน(労働・雇用)

การเรียนภาษาญี่ปุ่น(日本語学習)

เว็บไซต์เรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ "ชาวต่างชาติในฐานะผู้อยู่อาศัย" สร้างสัมพันธ์และเปิดโลกกว้าง ใช้ชีวิตด้วยภาษาญี่ปุ่น(文化庁webサイト)つながるひろがる にほんごでのくらし

ดีใจที่ได้พบเธอ ! เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะ !(youtube)(「はじめまして!今日からともだち」)
ช่วยบอกหน่อยว่าโรงเรียนประถมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร(youtube)(「おしえて!日本の小学校」)
วีดิทัศน์ชุดนี้แนะนำการใช้ชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาที่ญี่ปุ่น
Minato การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย JF(国際交流基金webサイト)(JFにほんごe-ラーニングみなと)
คอร์สออนไลน์ภาษาญี่ปุ่น IRODORI(国際交流基金webサイト)(いろどり日本語オンラインコース)
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ(国際交流基金webサイト)(まるごと日本語オンラインコース)
อิโระโดะริภาษาญี่ปุ นในการดํารงชีวิต(国際交流基金webサイト)(いろどり 生活の日本語)

การรักษาพยาบาล(医療)

รับปรึกษาด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์(AMDA国際医療情報センターwebサイト)
 อยากจะไปโรงพยาบาล แต่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น
 ไม่ทราบว่าจะไปรักษาที่ไหนดี
 ไม่ทราบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ด้านรักษาพยาบาลของญี่ปุ่น
 พวกเราจะแนะนำสถานพยาบาลและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ด้านรักษาพยาบาลให้

สวัสดิการ(福祉)

เงินบำนาญและการประกันสังคม(年金・社会保険)

ที่พักอาศัย(住宅)

การป้องกันภัยพิบัติ(防災)

ข้อมูลทางกฎหมาย(法律に関する情報)

ข้อมูลทางกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติ(ภาษาไทย)(法テラスwebサイト)(外国人のための法律に関する情報)
 โฮเทะระสุ(ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายญี่ปุ่น)ได้ให้บริการข้อมูลด้วยภาษาต่างประเทศ
 เราจัดทำแผ่นพับ 2 เรื่อง ได้แก่ “ข้อกังวลทางกฎหมายในเรื่องคำถามคำตอบเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19” และ“คำถามคำตอบเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป”

บริการด้านข้อมูล(法テラスwebサイト)(情報提供業務)

การช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่ง(法テラスwebサイト)(民事法律扶助業務)

การสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรม(法テラスwebサイト)(犯罪被害者支援業務)


 

ที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชน(人権相談)

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสร้างสังคมสำหรับทุกคนรวมถึงผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ(外国人との共生社会の実現のための有識者会議)

สำรวจแนวทางในอุดมคติของสังคมสำหรับทุกคนรวมถึงผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติและปัญหาระยะกลางถึงระยะยาว ที่ควรแก้ไขเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ เพื่อแสดงความคิดเห็น ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับว่าด้วยการยอมรับและอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรมนุษย์ต่างประเทศ การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสร้างสังคมสำหรับทุกคนรวมถึงผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสร้างสังคมสำหรับทุกคนรวมถึงผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ(内部リンク)(外国人との共生社会の実現のための有識者会議)
 

คู่มือการใช้ชีวิตและการทำงาน(生活・就労ガイドブック)

ก่อนอื่นเลยลองอ่าน “การใช้ชีวิตสำหรับชาวต่างชาติ・หนังสือคู่มือแนะนำเข้าทำงาน” มีข้อมูลหลากหลายที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น พิมพ์บันทึกเอาไว้
*เนื้อหาในคู่มือแนะนำเป็นข้อมูลล่าสุด ณ สิงหาคม 2564

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。